Om oss

En församling med Jesus i centrum

Vi tror att Gud älskar alla människor lika mycket och att Jesus är Guds son som dog och uppstod för alla människor. Vår längtan är att vara en varm kärleksfull gemenskap där alla kan känna sig välkomna. Vi tror att Bibeln är Guds ord och oföränderligt, men att det ska presenteras så att det blir begripligt och relevant för den tid vi lever i.

 

Bön & Lovsång

För oss är bön och lovsång en viktig del i vår tillbedjan, lovsång är inte en musikstil utan är en form av bön som blir ett samtal med Gud. Vi tror att Gud genom sin Helige Ande kan och vill ge oss trygghet och vi får lita på att Gud leder oss och hjälper oss i vår vardag. Vi tror att Gud bryr sig om oss alla dagar på året.

 

En församling som älskar Jämjö

Grunden i vår tro är att Jesus älskar alla människor. Därför vill vi finnas för alla människor i och runt omkring Jämjö. Vi brinner för att betjäna Jämjö på många olika sätt. Vi tror att just du är viktig och älskad. Vi vill vara ett stöd för den som har det tufft och jobbigt, en församling där man får komma till som man är och hur livet än ser ut. Därför skriver vi i sociala medier #jesusälskardig, för att vi tror att just du är älskad.     


Tillsammans är vi starka

För oss är det viktigt att samarbeta och ha goda relationer till våra syskon i tron. Därför är det självklart för oss att vara en del av det ekumeniska arbetet runt och i Jämjö. 
Församlingen är aktiv medlem i Jämjö kristna samarbetskommitté (JKS)
Genom JKS har vi tillsammans en kamratstödjare anställd som tillsammans med frivilliga håller Jämjö Fritidsgård öppen.

 

Skänk en gåva

Under alla våra samlingar finns det möjlighet att skänka en frivillig gåva/kollekt till församlingens arbete och omkostnader. Detta kan man göra både med swish eller kontant.
Det går också bra att sätta in pengar på Frikyrkan Jämjös bankgiro med nr: 344-8438 eller på vårt bankkonto hos swedbank med clearingnr: 8169-5 och kontonr: 943 574 296-1

”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare” (2 korintierbrevet 9:7)