Program

31 May 2020 11:00
Gudstjänst
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön. Tomas Wallengren predikar. Som alltid avslutar vi gudstjänsten med fika eller lättare mat.
5 Jun 2020 19:00
Lovsångsandakt
Andakt med lovsång och bön för Sverige och vårt samhälle. 
6 Jun 2020 9:00
Sverigebön

Kl. 9.00 Bön för Karlskrona med omnejd på Bryggareberget 

Kl. 11.00 Bönesamling i Korskyrkan Lyckeby

Arrangör: Sverigebönen 

14 Jun 2020 11:00
Gudstjänst
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön. Tomas Wallengren predikar. Som alltid avslutar vi gudstjänsten med fika eller lättare mat.
28 Jun 2020 11:00
Gudstjänst
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön. . Som alltid avslutar vi gudstjänsten med fika eller lättare mat.

Visa mer

En församling med Jesus i centrum

Vi tror att Gud älskar alla människor lika mycket och att Jesus är Guds son som dog och uppstod för alla människor. Vår längtan är att vara en varm kärleksfull gemenskap där alla kan känna sig välkomna. Vi tror att Bibeln är Guds ord och oföränderligt, men att det ska presenteras så att det blir begripligt och relevant för den tid vi lever i.


#jesusälskardig 

Dagens bibelord

Följ Frikyrkan på facebook