Hos oss


Gudstjänst

Att fira gudstjänst tillsammans är viktigt för oss och navet i varje församling. Vi bygger våra gudstjänster kring lovsång, predikan, bön och förbön. På våra gudstjänster är alla alltid välkomna. Vi tror att Jesus inbjuder till livsförvandlande möten med honom, utifrån dina behov och din längtan. 

Efter gudstjänsten fikar vi tillsammans eller äter en bit mat. Där fortsätter vi dela livet och lär känna varandra.

Gudstjänster firar vi i regel jämna veckor. 


Lovsångsandakt

Varannan fredag har vi Lovsångsandakt. Vi lovsjunger, ber för Blekinge och ger möjlighet till vittnesbörd och förbön.

Fredagsandakt är ojämna veckor.


Söndagsskola 

Under gudstjänst bjuds alla barn från 2 till 9 år in till söndagsskola med bus, lekar, pyssel och bibelberättelse. 


Våga växa

Vi möts vid flera tillfällen och tar del av undervisnings kring Andens gåvor, men varje samling innehåller också praktik kring det vi talat om. Ämnen vi går igenom är förbön med handpåläggning, profetia, helande, att bli fylld av Guds Ande, befrielse med mera.


Samtalet - en viktig del av vår församling

Att samtala med någon ger nya synsätt och nya sätt att fundera på saker som kan vara svåra. Vi tror att genom samtal så utvecklar vi vår tro, därför är samtalet en viktig del av vår församling. Var och en får bidra med det man själv vill dela och de situationer som man är i just nu.


Hemgrupp eller Bönegrupp

I detta forum läser vi bibeln tillsammans, vi samtalar om funderingar och utforskar på så vis vår tro på Jesus Kristus tillsammans. Vi tycker det är viktigt att alla som vill får tillhöra en hemgrupp/ bönegrupp. Den goda gemenskapen i en hemgrupp/bönegrupp gör att du är välkommen även om du har en bra eller dålig dag.