Kalender

24 Mar 2019 11:00
Gudstjänst
Vi får besök av Tomas Wallengren
29 Mar 2019 19:00
Fredagsandakt
Vi samlas till andakt med lovsång och bön för Jämjö. 
30 Mar 2019 10:00
Arbetsdag
Vi hjälps åt att renovera och hålla vår kyrka ren och trevlig.