Kalender

17 Nov 2019 11:00
Gudstjänst
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön. Det finns dessutom alltid utrymme för vittnesbörd. Den här söndagen firar vi även nattvard tillsammans. Tomas Wallengren predikar.
22 Nov 2019 19:00
Lovsångsandakt
Lovsångsandakt där vi ber för vårt närområde, lovsjunger och ger möjlighet till vittnesbörd och förbön.
1 Dec 2019 11:00
Adventsgudstjänst
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön. Det härliga adventsbudskapet kommer prägla gudstjänsten.Tomas Wallengren predikar.
1 Dec 2019 14:00
Våga växa
Detta är tredje samlingen och den här gången handlar det om helande. Varje tillfälle innehåller både undervisning och praktig.
6 Dec 2019 19:00
Lovsångsandakt
Lovsångsandakt där vi ber för vårt närområde, lovsjunger och ger möjlighet till vittnesbörd och förbön.
15 Dec 2019 11:00
Gudstjänst
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön. Det finns dessutom alltid utrymme för vittnesbörd. Tomas Wallengren predikar.
20 Dec 2019 19:00
Lovsångsandakt
Lovsångsandakt där vi ber för vårt närområde, lovsjunger och ger möjlighet till vittnesbörd och förbön.
12 Jan 2020 11:00
Gudstjänst
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön. Det finns dessutom alltid utrymme för vittnesbörd. Tomas Wallengren predikar.