Program

17 Nov 2019 11:00
Gudstjänst
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön. Det finns dessutom alltid utrymme för vittnesbörd. Den här söndagen firar vi även nattvard tillsammans. Tomas Wallengren predikar.
22 Nov 2019 19:00
Lovsångsandakt
Lovsångsandakt där vi ber för vårt närområde, lovsjunger och ger möjlighet till vittnesbörd och förbön.
1 Dec 2019 11:00
Adventsgudstjänst
Gudstjänst med lovsång, predikan och förbön. Det härliga adventsbudskapet kommer prägla gudstjänsten.Tomas Wallengren predikar.
1 Dec 2019 14:00
Våga växa
Detta är tredje samlingen och den här gången handlar det om helande. Varje tillfälle innehåller både undervisning och praktig.
6 Dec 2019 19:00
Lovsångsandakt
Lovsångsandakt där vi ber för vårt närområde, lovsjunger och ger möjlighet till vittnesbörd och förbön.

Visa mer


En församling med Jesus i centrum

Vi tror att Gud älskar alla människor lika mycket och att Jesus är Guds son som dog och uppstod för alla människor. Vår längtan är att vara en varm kärleksfull gemenskap där alla kan känna sig välkomna. Vi tror att Bibeln är Guds ord och oföränderligt, men att det ska presenteras så att det blir begripligt och relevant för den tid vi lever i.


#jesusälskardig 

Dagens bibelord

Följ Frikyrkan på facebook