Program

21 Sep 2019 9:30
Outreach!

Vi finns på Jämjö Skördefest. Samling med bön i kyrkan. 

#jesusälskardig

22 Sep 2019 11:00
Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans. 

Predikan: Tomas Wallengren 

22 Sep 2019 17:00
Alphaintro

Uppstart av vår Alphakurs. 

Mer info hittar du här 

24 Sep 2019 15:00
Läxhjälp
Vill du ha hjälp med läxorna och dessutom få mellanmål? 
27 Sep 2019 19:00
Fredagsandakt
Lovsångsandakt med bön för Jämjö. 

Visa mer


En församling med Jesus i centrum

Vi tror att Gud älskar alla människor lika mycket och att Jesus är Guds son som dog och uppstod för alla människor. Vår längtan är att vara en varm kärleksfull gemenskap där alla kan känna sig välkomna. Vi tror att Bibeln är Guds ord och oföränderligt, men att det ska presenteras så att det blir begripligt och relevant för den tid vi lever i.


#jesusälskardig 

Dagens bibelord

Följ Frikyrkan på facebook