Hos oss


En församling består av olika människor därför händer det alltid olika saker.


Gudstjänst

Att fira gudstjänst tillsammans är viktigt för oss. Vi får lovsjunga, tillbe och ta del av undervisning. Gudstjänsten är navet i en församling och kan se ut på många olika vis. Våra gudstjänster är alltid öppna för dig som är nyfiken på kristen tro och längtar efter att få veta mer om vem Gud är, men också för dig som redan har en personlig tro på honom. Vi tror att Jesus vill inbjuda till livsförvandlande möten med honom, utifrån dina behov och din längtan. 

Efter gudstjänsten tar vi gärna en kopp kaffe eller te tillsammans och får chans att umgås och prata med varandra.   


Fredagsandakt

Kl. 19.00 varannan fredag, udda vecka, samlas vi till andakt med bön och lovsång i fokus.


Samtalet - en viktig del av vår församling

Att samtala med någon ger nya synsätt och nya sätt att fundera på saker som kan vara svåra. Vi tror att genom samtal så utvecklar vi vår tro, därför är samtalet en viktig del av vår församling. Var och en får bidra med det man själv vill dela och de situationer som man är i just nu.


Hemgrupp eller Bönegrupp

I detta forum läser vi bibeln tillsammans, vi samtalar om funderingar och utforskar på så vis vår tro på Jesus Kristus tillsammans. Vi tycker det är viktigt att alla som vill får tillhöra en hemgrupp/ bönegrupp. Den goda gemenskapen i en hemgrupp/bönegrupp gör att du är välkommen även om du har en bra eller dålig dag. 


Motion & Hälsa

Vår motion & hälsa-grupp bjuder in till gemensam träning. Att träna tillsammans är mycket lättare och framför allt roligare.