Inspelningar

Tillbaka till Aktuellt

På denna sidan publicerar vi inspelade föredrag och predikningar. Predikan 9 februari 2019

Talare: Tomas Wallengren

Inspelat: 9 februari 2019.Seminarium om bön

Talare: Gunilla Wester

Inspelat: 29 september 2018.Predikan 23 september 2018

Talare: Thomas Björketun

Inspelat: 23 september 2018.


Alphakurs 

Inspelningarna är inte gjorda i kronologisk ordning.Detta beror på att man har valt att ha passen i en ny ordning. 

Föredragens nummer stämmer överens med bokens kapitel.  


Introduktion till kursen

Föreläsare: Michaela Tersmeden

Inspelat: 30 augusti 2016.Föredrag 1: Vem är Jesus?

Föreläsare: Michaela Tersmeden

Inspelat: 13 september 2016.Föredrag 2: Varför dog Jesus?

Föreläsare: Gunilla Wester

Inspelat: 27 september 2016.Föredrag 3: Varför ska jag be och hur?

Föreläsare: Gunilla Wester

Inspelat: 11 oktober 2016.Föredrag 4: Varför ska jag läsa bibeln och hur?

Föreläsare: Michaela Tersmeden

Inspelat: 25 oktober 2016.Föredrag 5: Hur kan jag vara viss om min tro?

Föreläsare: Michaela Tersmeden

Inspelat: 22 november 2016.Föredrag 6: Hur leder Gud oss?

Föreläsare: Gunilla Wester

Inspelat: 8 november 2016Föredrag 10: Hur kan jag stå emot det onda?

Föreläsare: Gunilla Wester

Inspelat: 6 december 2016.Föredrag 11: Helar Gud idag?

Föreläsare: Gunilla Wester

Inspelat: 31 januari 2017.Föredrag 12: Varför och hur ska jag berätta om min tro för andra?

Föreläsare: Michaela Tersmeden

Inspelat: 17 januari 2017.


Alla rättigheter är reserverade Frikyrkan Jämjö 2018